Novetats Aigües Sant Lluís

25/08/2021

LA FESTA ES VIU AL COR

Aquest any també seguim vivint les nostres festes de Sant Lluís amb precaució, però amb el mateix sentiment de sempre. Reguem amb mesura el cor, que com la flor d'una planta va treure arrels.

21/06/2021

OBRES DE SUBSTITUCIÓN I MILLORA A LA XARXA

Els passat mes de maig es van dur a terme tres actuacions de substitució i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable. Aquestes obres formen part del Pla d’Actuacions de 2021 i durant aquest any hi ha més execucions previstes.
Les actuacions que s’han fet són:
1-Substitució d’escomeses en els carrers Ostra Vermella i Peus de Cabrit de Cala Torret.
2-Execució d’un encreuament de Carrer i Instal·lació d’una vàlvula de comporta al carrer Llevant de Punta Prima.
3-Substitució tram xarxa d’abastament d’aigua potable al Passeig Marítim de Binibeca Vell.
Aquestes substitucions permeten la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet i una sectorització de la xarxa més adequada.

14/05/2021

CAMPANYA CONSUM RESPONSABLE

Des d’Aigües Sant Lluís S.L., hem emprès una nova campanya de conscienciació ciutadana a un segment específic de grans consumidors per demanar-los la seva col·laboració activa per tal que facin un consum responsable de l’aigua al seu habitatge. Després de l’èxit de les tres campanyes anteriors de 2017, 2018 i 2019, aquesta se centra en un grup més reduït a on el consum mitjà dels darrers tres anys iguala i sobrepassa els 495 m3 (5.500 litres/dia) durant els mesos de juliol, agost i setembre. Aquesta campanya consisteix en una carta personalitzada a cadascun dels seleccionats a on se’ls informa sobre el seu consum, possibles mesures a prendre per reduir el consum, informació relacionada amb diferents normatives que entraran en vigor i que afecten directament al subministrament d’aigua potable, demanant també la responsabilitat individual per tal de preservar la bona salut de l’aqüífer en un escenari de dèficit pluviomètric i de canvi climàtic. Esperam que aquesta campanya tengui una bona resposta, essent avaluada passat l’estiu.

14/08/2020

25è ANIVERSARI.

Aquest mes d’agost es compleixen 25 anys des de que Aigües Sant Lluís S.L., es va fer càrrec de la gestió del Servei Municipal d’aigües com a concessionaris del servei. Des de l’any 1995 han passat moltes coses, destacant les diferents ampliacions, la constant renovació i millora de la infraestructura, adaptant-la a les necessitats de la demanda i a les exigències de qualitat en cada moment, havent superat amb èxit diferents dificultats tècniques i administratives que han fet possible atendre les necessitats d’abastament en consonància al creixement del municipi de Sant Lluís. Hem anat especialitzant-nos amb el treball constant, el coneixement de les instal·lacions, responent a les incidències d’aquest servei essencial el més ràpidament possible i optimitzant el rendiment de la xarxa municipal posant l’accent en minimitzar les fuites. Tot açò ho hem fet gràcies a l’equip tècnic i humà amb què ha comptat i compte l’empresa avui, col·laborant amb l’Ajuntament de Sant Lluís com a administració titular del servei i amb el compromís de seguir millorant en el futur també amb l’ajuda de l’experiència acumulada. Volem seguir fent possible que l’aigua arribi a les vostres cases. Moltes gràcies i per molts d’anys.

27/07/2020

CAMPANYA ACTUALITZACIÓ DE DADES.

En la pròxima setmana donarem sortida a una campanya d’actualització dades. Aquesta campanya consisteix en una selecció d’abonats/abonades que a causa de l’antiguitat de la documentació contractual amb Aigües Sant Lluís S.L., per tal d’oferir un millor servei i acomplir amb la normativa vigent, se sol·licita una actualització de dades. És un tràmit molt senzill que es pot fer per tres vies: pàgina web, correu electrònic o presencialment a la nostra oficina en horari d’atenció al públic.
Si ha estat seleccionat, rebrà una carta on s’explica com s’ha de procedir.
És important per nosaltres la seva col·laboració.
Moltes gràcies.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >