Canvi de Nom

Contractació de serveis d'Aigües Sant Lluís

A continuació us detallem els passos a seguir per realitzar un canvi de nom. La documentació a adjuntar serà la següent.

Canvi de nom:

  • DNI. o NIF. del peticionari, propietari o inquilí.
  • Escriptura de propietat o contracte d’arrendament.
  • Últim rebut pagat.

Formulari per a petició de canvi de nom

 

*camps obligatoris

 
 
 
 
 
 
 
A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Pot contenir 8 o 11 posicions