Aigües Sant Lluís, reglament del servei Aigües Sant Lluís, reglament del servei

Reglament del Servei

Servei al client d'Aigües Sant Lluís

L'objecte dels presents Reglaments és la regularització del Servei de Proveïment d'Aigua Potable i clavegueram, de titularitat municipal, en el terme municipal de Sant Lluís.

Reglament Municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari

Reglament servei d'abastament d'Aigua Publicació BOIB modificació 24-12-15.pdf