Sol•licitud d’escomesa

Contractació de serveis d'Aigües Sant Lluís

En cas que el solar que es construeixi no disposi d’una connexió de servei, l’heu de sol•licitar prèviament. Per açò és necessari presentar-se a les oficines del servei per determinar el lloc on s’ha d’instal•lar i de les dades que tindrà habitatge, habitatges o locals que construiran, per tot açò heu d’emplenar la següent sol•licitud.

Posteriorment, una vegada realitzats els estudis i comprovacions necessàries, us informarem del pressupost de la connexió al servei.

Formulari per a la sol·licitud d'Escomesa

 

*camps obligatoris

 
 
 
A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Pot contenir 8 o 11 posicions