Inauguració fonts públiques 1927 Inauguració proveïment aigua 1986 Dipòsit d'aigua de Binibeca Vell

Aigües Sant Lluís, l'empresa

Memòria de l’empresa

Aigües Sant Lluís S.L, es fundà l’any 1995.

El 1995 l’Ajuntament de Sant Lluís li adjudica la concessió per a la gestió del servei municipal d’aigües.

El 1997 l’Ajuntament de Sant Lluís li adjudica el manteniment i conservació de la xarxa local de clavegueram.

En l’actualitat és concessionària del Servei Municipal d’aigües i sanejament de Sant Lluís en els nuclis urbans següents:

  1. Sant Lluís (casc urbà).
  2. Les casolanies de la zona de s’Ullastrar, Torret, Es Consell, Ses Barraques i Binifadet.
  3. Les urbanitzacions de s’Algar, Alcaufar, Punta Prima, Son Remei, Son Ganxo, Cala Biniancolla, Torret de Baix, s’Atalaia, Binibeca Nou, Binibeca Vell, Binisafúller Platja i Cap den Font.
  4. Polígon Industrial i de Serveis de Sant Lluís.

Entre els anys 1996 a 2003, l’Institut Balear de Sanejament li adjudica l’explotació i manteniment d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, així com diferents obres de millores a diferents zones de Menorca.

Entre els anys 2000 a 2002, la Comandancia de Obras de Baleares, li adjudica el manteniment de l’estació depuradora d’aigües Residuals de la Base Militar de San Isidro a Maó.

En l’actualitat i des de 2001 forma part com a Comuner i gestor de la Comunitat d’usuaris per a l’aprofitament d’aigua depurada de terciari de la E.D.A.R. de Sant Lluís.