Domiciliació Bancària

Serveis on-line d'Aigües Sant Lluís

La domiciliació bancària dels rebuts d’aigua permet que siguin pagats directament pel vostre banc o caixa, amb càrrec al vostre compte. Per la vostre comoditat si domicilieu els vostres rebuts evitareu desplaçaments, havent d’anar a pagar personalment cada factura.

Si voleu domiciliar el vostre rebut o canviar la vostre domiciliació actual, empleneu el següent formulari amb les vostres dades.

Us recordem que en el cas d’un canvi de nom, heu d’anar a la opció dins aquest mateix apartat de serveis on-line, de canvi de nom i seguir les indicacions.

Formulari per a la domiciliació bancària

Recordi adjuntar una còpia del DNI del titular del compte bancari amb la firma autoritzada.

 

*camps obligatoris

 
 
 
 
A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Pot contenir 8 o 11 posicions