Alta de Contractació

Contractació de serveis d'Aigües Sant Lluís

Dins aquesta pàgina us detallem els passos a seguir per contractar els nostres serveis. La documentació necessària per aquest tràmit de sol·licitud serà la següent:

Contracte d’obres:

 • DNI. o NIF. del peticionari, propietari o constructor.
 • Llicència d’obres en vigència.

Contracte d’edificis d’habitatges i unifamiliars:

 • DNI. o NIF. del peticionari, propietari o inquilí.
 • Escriptura de propietat o contracte d’arrendament.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Llicència de primera ocupació.
 • Butlleta d’inscripció, subscrita per l’instal·lador autoritzat. Omplir formulari
 • Si vol domiciliar els seus rebuts, número de compte corrent o llibreta.
 • Inspecció si cal, prèvia a l’alta del servei, confirmant la connexió de l’habitatge a la xarxa de clavegueram, si aquest està en servei en el punt de subministrament.
 • En cas d’un edifici d’habitatges i/o locals, esquema de la bateria de comptadors signada per d’instal•lador en el qual es detalli a quin habitatge o local va connectada cadascuna de les preses.
 • En cas de contractar una comunitat, NIF. i llibre d’actes.

Contracte de locals:

 • DNI. o NIF. del peticionari, propietari o inquilí.
 • Escriptura de propietat o contracte d’arrendament.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Llicència d’obertura.
 • Butlleta d’inscripció, subscrita per l’instal·lador autoritzat. Omplir formulari
 • Si vol domiciliar els seus rebuts, número de compte corrent o llibreta.

Contracte indústries:

 • DNI. o NIF. del peticionari, propietari o inquilí.
 • Escriptura de propietat o contracte d’arrendament.
 • Targeta NIF de l’empresa.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Llicència d’obertura.
 • Butlleta d’inscripció, subscrita per l’instal·lador autoritzat. Omplir formulari
 • Si vol domiciliar els seus rebuts, número de compte corrent o llibreta.

Tarifes de contractació:

El contracte de subministrament d’aigua inclou els drets de subministrament i la feina d’instal•lació del comptador.

En cas d’haver de fer l’escomesa prèviament, s’inclourà el cost d’execució que dependrà del diàmetre que vostè sol•liciti.

En qualsevol dels dos casos vos indicarem l’import a pagar segons les tarifes i impostos en vigor en el moment de la contractació. Aquest s’haurà d’abonar mitjançant transferència bancària al compte que se us facilitarà.

Formulari per a petició de contractació

 

*camps obligatoris

 
 
 
A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Pot contenir 8 o 11 posicions