Informació sobre els nitrats Analítiques de nitrats en l'aigua Informació sobre els nitrats Analítiques de nitrats en l'aigua

Informació sobre els nitrats

Analítiques de nitrats

Descarregar: CONTROL NITRATS.pdf

Consells per minimitzar l’efecte dels nitrats

 1. Consumiu verdures i hortalisses fresques.
 2. Llevau les fulles externes dels vegetals.
 3. Netejau verdures i fruites (els nitrats són solubles).
 4. Bulliu les verdures; en els espinacs es redueix el 75% dels nitrats. No utilitzeu l’aigua de cocció.
 5. No reescalfeu les verdures.
 6. Acompanyar els aliments amb vitamina C: cítrics, tomàtics, kiwis, etc.
 7. Restringiu la ingesta de peix salat, fumats,formatges curats i envasats.
 8. Evitau les cerveses més fosques i amb més maltatge.
 9. Evitau el tabac.v
 10. Mesclau aigua que contengui nitrats amb aigua que no en contengui tants.

Què podem fer per ajudar a no contaminar els aqüífers?

 1. L’explotació excessiva dels aqüífers suposa l’augment en la concentració de nitrats.
  Per evitar-ho cal implantar mesures d’estalvi d’aigua en les llars, com instal·lació o restauració de cisternes per a aigües pluvials, cultiu de jardineria autòctona, utilització d’estalviadors d’aigua en les aixetes i cisternes del WC. Si tens jardí, regau sempre de nit.
 2. Fer un ús raonable dels adobs i de l’aigua en l’agricultura. Millor si emprau sempre adobs orgànics (fems, compost...)
 3. En cas de tenir fossa sèptica a casa vostra, connectau-vos a la xarxa de clavegueram, si n’hi ha. Si no, cal impermeabilitzar-la.
 4. Impermeabilitzau (amb trespol) qualsevol espai on tingueu animals i s’hi puguin acumular fems.
  Evitau l’acumulació de fems animals en qualsevol punt.

Què són els nitrats?

D’origen natural, són una sal química del nitrogen que, en concentracions baixes, es troba de forma natural en l’aigua i el sòl. També l’home els fabrica artificialment per produir adob agrícola i diferents substàncies industrials.

Quina és la causa de la presència de nitrats en l’aigua que consumim?

L’origen dels nitrats en aigües subterrànies prové principalment de fertilitzants, sistemes sèptics i emmagatzamament de fems. Quan es fertilitza en excés, les plantes no aprofiten tot el nitrogen aportat, i l’excedent es filtra al subsòl, on és arrossegat fins als aqüífers en forma de nitrats. Així, un dels principals factors responsables de la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats semblen ser les males pràctiques agrícoles. L’excés de reg també afavoreix aquest procés. Cal dir que els adobs químics són molt més perillosos que els adobs orgànics.

Com estam exposats als nitrats?

Principalment estan presents en els productes alimentaris com a verdures, fruites, embotits, pa i productes làctics. Per tant, cada dia, absorbim nitrats en la nostra alimentació, habitualment molts més que en l'aigua de beguda.

Quins grups de població són més sensibles als efectes adversos dels nitrats consumits a través de l'aigua de consum?

Els grups de població que presenten més risc són:

 • Els lactants alimentats exclusivament de llet artificial.
 • Les persones amb dèficit hereditari de meta hemoglobina reductasa o de NADH.
 • Les persones que pateixen hemoglobina anòmala.
 • Les dones embarassades.
 • Les persones amb hipoclorhídria gàstrica natural o provocada per tractament antiàcids (úlcera pèptica, gastritis crònica).

Quin és el nivell segur de nitrats en l'aigua de consum?

L'any 2004, l'Organització Mundial de la Salut va confirmar un valor màxim orientatiu de 50 mg / l de nitrats en l'aigua de consum.

Podem cuinar els aliments a casa amb aigua amb nitrats?

Es poden cuinar els aliments a casa sense risc, és cert, que en els líquids de cocció augmenta la concentració de nitrats. Per tant, és recomanable que els facin amb aigua amb menys concentració, cosa que es pot aconseguir barrejant aigua de l'aixeta amb aigua embotellada.

Podem netejar els aliments (verdures, fruites, etc.) amb aigua amb nitrats?

Tots podem netejar els aliments amb aigua de la xarxa, perquè la quantitat de nitrats que pot quedar retinguda en els aliments és mínima.

Em puc dutxar amb aquest aigua?

L'aigua que tingui elevat contingut de nitrats es pot utilitzar per dutxar-se, netejar la roba o els utensilis de cuina, sense cap risc per a la salut.

Es poden eliminar els nitrats a casa?

Hi ha sistemes de tractament específics d’eliminació de nitrats com són els equips d’osmosi domèstica i els filtres desnitrificadors. Tots dos sistemes consumeixen energia i generen aigua de rebuig.

Com es pot saber si l'aigua de la xarxa de proveïment supera el valor paramètric admès de nitrats?

El proveïment d'aigua de consum és competència municipal. L'Ajuntament de Sant Lluís presta el servei a través de l'empresa gestora Aigües Sant Lluís. En qualsevol cas, els ajuntaments han de garantir el proveïment d'aigua apta per al consum. “La Conselleria de Sanitat i Consum” supervisa aquestes garanties.

Les entitats gestores de proveïment estan obligades a realitzar autocontrols de la qualitat de l’aigua que distribueixen. Els resultats són enviats al Ministeri de Sanitat i Consum, els quals s’introdueixen en el SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum), on els ciutadans hi poden consultar la data i el lloc on s’ha pres la mostra i si el resultat ha donat l’aigua com a apta o no per al consum humà (http:// sinac.msc.es/).

Tant l'Ajuntament com Aigües Sant Lluís tenen penjades, a les seves pàgines web, els resultats de les analítiques i les aniran actualitzant.
Podreu trobar més informació en les següents adreces d'internet:
Conselleria de Salut i Consum http://portalsalut.caib.es/
SISTEMA D’INFORMACIÓ NACIONAL D’AIGÜES DE CONSUM (ACCÉS CIUTADÀ) https://sinac.sanidad.gob.es/SinacV2/index.html