Vista de Sant Lluís Servei d'aigua de Sant Lluís Serveis d'Aigües Sant Lluís Analítiques de nitrats en l'aigua

Aigües Sant Lluís, dades del servei

Nuclis Abastats:

 • Sant Lluís (nucli urbà) i els caserius de Torret, S’Ullestrar, Binifadet, Ses Barraques, Es Consell i Pou Nou.
 • Polígon Industrial Sant Lluís.
 • Urbanitzacions de: Cap d’En Font, Binisafúller platja, Binibeca Vell, Binibeca Nou, Cala Torret, S’Atalaia, Torret de Baix, Cala Biniancolla, Son Ganxo, Son Remei, Punta Prima , Cala Alcaufar i S’Algar.
 • Número d’abonats: 4.900

Infraestructura:

 • Nombre de dipòsits: 9
 • Capacitat m3.: 6000
 • Quilòmetres de canonades: 132

L’aigua que arriba a les vostres cases prové de les diferents captacions municipals d’aigües subterrànies del municipi, aigües captades de l’aqüífer de migjorn de l’illa de Menorca.

Serveis Ofertats al Mercat:

 • Tractament d’aigua potable, partint del pou per abastament a nuclis urbans.
 • Tractament d’aigües residuals urbanes.
 • Tractament de fangs procedents de les plantes de depuració d’aigües residuals urbanes, per utilització agrícola.
 • Instal•lacions de residus sòlids urbans.
 • Aprofitament d’aigües depurades per reutilització en rec de jardins públics, privats i en doble canalització per WC.

Obres Civils:

 • Perforació de pous per a captacions d’aigües subterrànies.
 • Construcció de col•lectors per abastament i sanejament.
 • Execució de tot tipus d’escomeses.
 • Construcció de dipòsits reguladors de formigó armat per emmagatzemar aigua.
 • Instal•lacions elèctriques.
 • Muntatge i revisió de tot tipus d’estacions de bombament.

Altres Serveis:

 • Gestió tècnica i administrativa de serveis d’aigua potable i sanejament.
 • Manteniment de xarxes d’aigua potable.
 • Manteniment de xarxes de clavegueram.
 • Manteniment d’estacions depuradores d’aigües residuals.
 • Manteniment de xarxes d’aigua depurada.
 • Oficina oberta al públic per a la gestió d’abonats.
 • Emissió de facturacions i gestió administrativa de cobrament de rebuts.
 • Gestió de les dades i estadístiques del servei.
 • Detecció i avís de fuites a l’abonat.
 • Lectura, col•locació i conservació de comptadors.
 • Servei d’avaries 24 hores tots els dies de l’any.