Novetats Aigües Sant Lluís

09/06/2022

OBRA SUBSTITUCIÓ QUATRE HIDRANTS.

OBRA: SUBSTITUCIÓ DE QUATRE HIDRANTS A LES URBANITZACIONS DE BINIBECA NOU, S’ATALAIA I TORRET DE BAIX.
El passat mes de maig, s’ha dut a terme una nova actuació dins de les previstes dins del Pla de Renovació i Millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable i clavegueram 2022. Es tracta de la substitució de quatre hidrants contra incendis que havien quedat obsolets.
La substitució ha estat justificada pels problemes per ser accionats, uns tenien un eix romput i altres anaven molt durs. Eren hidrants que havien superat la seva vida útil i sense recanvis per a la seva reparació. Aquests han estat substituïts per uns altres models que van encastats a la vorera amb una arqueta per no molestar la circulació dels vianants i evitant que un vehicle els pugui rompre.
Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, amb l’objectiu de garantir les necessitats en matèria contra incendis. Aquesta actuació ha estat finançada a càrrec de la partida d’inversions extraordinàries del servei.

06/06/2022

CAMPANYA CONSUM RESPONSABLE

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA PEL CONSUM RESPONSABLE DE L’AIGUA.
Des d’Aigües Sant Lluís S.L., una vegada més, emprenem una nova campanya de conscienciació ciutadana a un segment específic de grans consumidors per demanar-los la seva col·laboració activa per tal que facin un consum responsable de l’aigua potable al seu habitatge. Aquesta, se centra en el grup d’abonats on el consum mitjà dels darrers tres anys iguala i sobrepassa els 250 m3/trimestre, (2.777 litres/dia), durant els mesos de juliol, agost i setembre. Aquesta campanya consisteix en una carta personalitzada a cadascun dels seleccionats a on se’ls informa sobre el seu consum, possibles mesures a prendre per reduir-lo, informació relacionada amb diferents normatives que han entrat i entraran en vigor, afectant directament al subministrament d’aigua potable, demanant també responsabilitat individual per tal de preservar la bona salut de l’aqüífer en un escenari de dèficit pluviomètric i de canvi climàtic. Esperam que aquesta campanya tengui una bona resposta, essent avaluada passat l’estiu.

Portada CAT - Aigües Sant Lluís.pdf

25/05/2022

OBRA SUBSTITUCIÓ TRAM AIGUA POTABLE A BINISAFÚLLER PLATJA

OBRA: SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE XARXA D’AIGUA POTABLE A L’AVINGUDA PLATJA DE BINISAFÚLLER, A LES URBANITZACIONS DE BINISAFÚLLER PLATJA I CAP DEN FONT.
Des del passat mes de març s’ha dut a terme dins de les actuacions previstes de substitució i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable 2021, la substitució del tram de xarxa d’aigua potable a l’Avinguda Platja Binisafúller, a les urbanitzacions de Binisafúller Platja i Cap den Font.
Degut a l’antiguitat de la canonada existent, les constants avaries a la xarxa d’aquesta via i a la necessitat d’augmentar el diàmetre de la canonada en aquest tram que uneix les dues urbanitzacions. Aquestes obres han consistit en l’excavació i retirada de la canonada existent, subministrament i muntatge de 429 m.l. de canonada de PVC-O de 90 mm de diàmetre, PN-16, escomeses a connexions existents i reposició de paviment.
Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet, millora del cabal i una sectorització de la xarxa més adequada.

21/04/2022

NOVA ACTUACIÓ DEL PLA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE 2022.

OBRA: SUBSTITUCIÓ DELS SISTEMES DE RÀDIO CONTROL EN ELS POUS DE CAMÍ DE SES VINYES, BINIBECA VELL I EN ELS DIÒSTIS DE PUNTA PRIMA, BINIANCOLLA, BINIBECA VELL I BINIBECA NOU.
Des del passat 06 d’abril fins el 13 d’abril, s’ha dut a terme una nova actuació dins de les previstes dins del Pla de Renovació i Millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable i clavegueram 2022. Es tracta de la substitució dels equips de telecomandaments de control amb una antiguitat superior a quinze anys.
La substitució ha estat justificada per l’antiguitat d’aquests equips dels quals en cas d’avaria ja han quedat obsolets i sense recanvis. Les feines han consistit amb la seva substitució per uns equips nous, canvi d’antenes, fixacions, cablejat, adaptador coaxial, fonts d’alimentació, conjunt de placa receptora, connexions i petit material.
Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, amb l’objectiu de garantir que es dugin a terme correctament les ordres automàtiques necessàries d’arrancada i parada pel bombament d’aigua dels pous, controlant el nivell d’aigua en els dipòsits reguladors. Aquesta actuació ha estat finançada a càrrec de la partida d’inversions extraordinàries del servei.

23/03/2022

SUBSTITUCIÓ TRAM XARXA AIGUA A CALA TORRET

Des del passat 07 febrer fins el 16 març, s’ha dut a terme una nova actuació dins de les previstes en el Pla de Renovació i Millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable 2021. Es tracta de la substitució del tram de xarxa en el carrer des Porxos de Cala Torret.
La substitució ha estat justificada per l’antiguitat de la canonada existent i les constants avaries a la xarxa d’aquest carrer. Aquesta actuació ha consistit en la substitució de 101 m.l. de canonada existent, així com el subministrament i muntatge d’una vàlvula de comporta i 3 escomeses.
Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet i una sectorització de la xarxa més adequada.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >