Novetats Aigües Sant Lluís

22/03/2022

DIA MUNDIAL DE L'AIGUA

FER VISIBLE L'INVISIBLE, LA IMPORTÀNCIA DE LES MASSES D'AIGUA SUBTERRÀNIA. PRENDRE CONSCIÈNCIA COM A CONSUMIDORS DE LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL EN BENEFICI DE LA PRESERVACIÓ D'UN RECURS ESSENCIAL I ESCÀS COM L'AIGUA. SIGUES RESPONSABLE.

18/02/2022

SUBSTITUCIÓ TRAM XARXA AIGUA POTABLE EN EL CARRER SARG DORAT

Des del passat mes de novembre fins aquest mes de febrer, s’ha dut a terme dins de les actuacions previstes de substitució i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable 2021, la substitució del tram de xarxa d’aigua potable en el carrer Sarg Dorat de Binibeca Nou.
Degut a l’antiguitat de la canonada existent i les constants avaries a xarxa d’aquest carrer, aquestes obres han consistit en l’excavació i retirada de la canonada existent, subministrament i muntatge de 655 m.l. de canonada de polietilè d’alta densitat de 63 i 75 mm de diàmetre, dues vàlvules de comporta, arqueta, escomeses i reposició de paviment.
Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet i una sectorització de la xarxa més adequada.

12/11/2021

IMPACTE CAMPANYA ESTALVI AIGUA POTABLE.

Per tal d’avaluar els resultats de la campanya d’enguany dins del període del tercer trimestre, hem seguit la mateixa metodologia dels tres anys anteriors, fent la mitja de consum dels darrers tres anys (2018-2019-2020), en els períodes dels tercers trimestres als 62 abonats que van rebre l’escrit i l’hem comparada amb el consum d’aquest darrer tercer trimestre de 2021. No s’han tingut en compte els abonats amb fuites a la xarxa interior, ja que són consums involuntaris.
Podem veure com s’haurien reduït un total de 2.861 m3, que representen un 7,47 %, Una dada interessant és que un 58,06 % dels abonats que van rebre l’escrit van reduir el consum davant el 41,94 % que l’haurien igualat o augmentat.
Hem de suposar amb aquestes dades, que aquest any essent una campanya dirigida a un segment més petit d’abonats, on la mitjana era d’un consum superior a les anteriors, 495 m3., els resultats són moderadament positius per la reducció aconseguida. Per tal de veure els resultats amb més positivitat, podríem dir que a la darrera campanya de 2019, ens vam dirigir a 296 abonats, és a dir quatre vegades més que a la d’ara i es van reduir 2.359 m3, enfront dels 2.861 m3 de la d’enguany.
Així mateix, volem agrair a tots els abonats/abonades que s’han interessat sobre la qüestió i han pres i segueixen prenent mesures actives i efectives per tal de reduir el consum d’aigua potable en el context actual i futur dels nostres recursos hídrics.


10/11/2021

OBRA INSTAL·LACIÓ DE 8 VÀLVULES DE COMPORTA

Entre els dies 25 d’octubre i 08 de novembre es va dur a terme una actuació prevista del Pla de renovació i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable. Aquesta obra forma part del Pla d’Actuacions de 2021 i durant aquest any hi ha més execucions previstes.
L’actuació ha consistit en la instal·lació de 8 vàlvules de comporta en diferents punts de la xarxa d’aigua potable del Polígon Industrial de Sant Lluís, permetent sectoritzar trams més curts en aquesta xarxa, millorant d’eficiència tant en la recerca de fuites, com per a escometre reparacions a la xarxa.

27/10/2021

AVÍS IMPORTANT.

AIGÜES SANT LLUÍS S.L., informa que a causa d'unes obres de manteniment en la xarxa d'aigua potable al Polígon Industrial de Sant Lluís, quedarà tallat el subministrament el proper dia 02 de noviembre de 9:30 h a les 13:30 h.
Disculpin les molèsties.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >