Novetats Aigües Sant Lluís

SUBSTITUCIÓ XARXA AIGUA POTABLE A BINISSAFÚLLER PLATJA.

03/05/2023

SUBSTITUCIÓ XARXA AIGUA POTABLE A BINISSAFÚLLER PLATJA. SUBSTITUCIÓ XARXA AIGUA POTABLE A BINISSAFÚLLER PLATJA. SUBSTITUCIÓ XARXA AIGUA POTABLE A BINISSAFÚLLER PLATJA.

OBRA: SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE EN EL CAMÍ DE BAIXADA A LA CALA DE BINISSAFÚLLER PLATJA.

El passat mes d’abril, s’ha dut a terme dins de les actuacions previstes de substitució i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable 2023, la substitució de la xarxa potable de proveïment d’aigua potable en el camí de baixada de la Cala de Binissafúller Platja.

Degut a les constants avaries i a la falta de protecció de la canonada en aquest tram,  s’han dut a terme aquestes obres, que han consistit en l’excavació i retirada de la canonada existent, subministrament i muntatge de 62 m.l. de canonada de P.E. de baixa densitat DN-40, PN-10, incloses peces especials i reposició de paviment.

 Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet, una sectorització de la xarxa més adequada i una major protecció i adaptació de la canonada en aquest tram.