Novetats Aigües Sant Lluís

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PEL CONSUM RESPONSABLE 2023

02/06/2023

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PEL CONSUM RESPONSABLE 2023 CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PEL CONSUM RESPONSABLE 2023 CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ PEL CONSUM RESPONSABLE 2023

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA PEL CONSUM RESPONSABLE DE L’AIGUA 2023.

Des d’Aigües Sant Lluís S.L., emprenem una nova campanya de conscienciació ciutadana a un segment específic de grans consumidors per demanar-los la seva col·laboració activa per tal que facin un consum responsable de l’aigua potable al seu habitatge.  Aquesta, se centra en el  grup d’abonats on el consum mitjà dels darrers tres anys iguala i sobrepassa els 200 m3/trimestre, (2.222 litres/dia) durant els mesos de juliol, agost i setembre. Aquesta campanya consisteix en una carta personalitzada a cadascun dels seleccionats a on se’ls demana la seva col·laboració activa per prendre mesures encaminades a reduir el consum d’aigua domèstica, tenint en compte l’escenari actual de baixada de les reserves hídriques en el context de canvi climàtic i escalfament global. Es recomana posar l’atenció en el consum d’aigua als jardins, com la substitució de la gespa natural per plantes adaptades al clima metiterrani i cobrir les piscines quan estan en desús per evitar al màxim l’evaporació. També s’inclou informació relacionada amb diferents normatives que han entrat i entraran en vigor, afectant directament al subministrament d’aigua potable, demanant també la responsabilitat individual per tal de preservar la bona salut de l’aqüífer. Esperam que aquesta campanya tengui una bona resposta, essent avaluada passat l’estiu.

Un esforç global per un recurs essencial.  smiley