Novetats Aigües Sant Lluís

SUBS.XARXA AIGUA POTABLE A CIUTAT JARDÍ DE BINIBECA VELL.

21/04/2023

SUBS.XARXA AIGUA POTABLE A CIUTAT JARDÍ DE BINIBECA VELL. SUBS.XARXA AIGUA POTABLE A CIUTAT JARDÍ DE BINIBECA VELL. SUBS.XARXA AIGUA POTABLE A CIUTAT JARDÍ DE BINIBECA VELL. SUBS.XARXA AIGUA POTABLE A CIUTAT JARDÍ DE BINIBECA VELL.

OBRA: SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A CIUTAT JARDÍ DE BINIBECA VELL.

Des del passat mes de febrer fins aquest mes d’abril, s’ha dut a terme dins de les actuacions previstes de substitució i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable 2022, la substitució d’un segon tram de xarxa d’aigua potable a Ciutat Jardí de Binibeca Vell.

Degut a l’antiguitat de la canonada existent, les constants avaries i la calcificació que pateix aquest tram limitant el cabdal,  s’han dut a terme aquestes obres, que han consistit en l’excavació i retirada de la canonada existent, subministrament i muntatge de 311 m.l. de canonada de polietilè d’alta densitat de 63 mm de diàmetre,  escomeses i reposició de paviment.

 Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet, una sectorització de la xarxa més adequada i la substitució de la canonada existent per una de major diàmetre.