Novetats Aigües Sant Lluís

OBRA: REFORMA I REORDENACIÓ DEL CARRER SANT JACINT.

20/02/2023

OBRA: REFORMA I REORDENACIÓ DEL CARRER SANT JACINT. OBRA: REFORMA I REORDENACIÓ DEL CARRER SANT JACINT. OBRA: REFORMA I REORDENACIÓ DEL CARRER SANT JACINT.

Des del passat mes d’octubre fins aquest mes de febrer, s’ha dut a terme dins de les obres de Reforma i Reordenació del Carrer Sant Jacint en el nucli urbà de Sant Lluís, feines de muntatge de la nova xarxa d’abastament d’aigua potable d’aquest carrer i el d’Intendent Causan.

Degut a la reforma i reordenació integral d’aquests carrers, que encara està en execució, s’han substituït 525 metres de canonades, subministrant els materials i elements auxiliars necessaris pel muntatge de la nova xarxa.  

 Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet i una sectorització de la xarxa més adequada.