Novetats Aigües Sant Lluís

24/03/2015

MILLORES A S'ALGAR, BINIBECA NOU I S'ATALAIA

Seguint amb la planificació de millores en les xarxes d'aigua potable i clavegueram, s'ha substituït un segon tram de la cinquena Avinguda de la urbanització de s'Algar, obra executada durant els mesos de desembre de 2014 a febrer de 2015.
També durant aquest mes de març s'han substituït 16 vàlvules de comporta en les urbanitzacions de Binibeca Nou i s'Atalaia.

10/02/2015

Publicació tributs cànon de sanejament 2015

En el Bolletí Oficial de les Illes Balears número 22 del dia 14 de febrer de 2015 s'han publicat una correcció d'errades sobre una publicació anterior. Els tributs del cànon de sanejament a aplicar al 2015 mantindran les mateixes tarifes aplicades en el 2014. Adjuntem còpia de dita publicació.

2ª rect. tarifas cànon. BOIB 22 de 14-02-15 Cat..pdf

07/08/2014

CONCERT SA DONA MENORQUINA CANTA LA MAR.

El proper dilluns dia 11 d'agost a les 21:30 h. al Pla de Sa Creu de Sant Lluís, tindrà lloc el concert de cant "Sa dona Menorquina canta la mar", amb Àngels Anglada, Rita Barber, Maria Camps i Joana Pons. Aquest concert ha estat patrocinat per Aigües Sant Lluís S.L., i està inclòs dins del prograda de "Vetlades d'estiu", organitzat per l'Ajuntament de Sant Lluís.

25/03/2014

SUBSTITUCIÓ TRAM XARXES.

A fi de seguir millorant l'estat de les infraestructures municipals d'aigües i sanejament per poder oferir-los un millor servei, durant els mesos de gener, febrer i març s'han executat les obres de substitució d'un tram de 360 m.l. de canonades d'aigua i clavegueram en la 1ª i 5ª Avinguda de la urbanització de s'Algar.

19/03/2014

NOVETATS EN LA FACTURA

A partir de la facturació del primer trimestre de 2014 els abonats que hagin facilitat la seva adreça de correu electrònic, que tinguin els rebuts domiciliats i/o estiguin d'alta a l'accés de clients a la nostra pàgina web, rebran per aquest mitjà les factures trimestrals d'aigua. Els avantatges són:

-Té la seva factura disponible abans que sigui carregada en el seu compte bancari.
-Rapidesa i fiabilitat.
-Format pdf que li permet guardar o imprimir la seva factura.
-Presentació més clara i entenedora.

Si vostè encara no rep la seva factura per correu electrònic, sol·liciti-ho en qualsevol moment, l'atendrem gustosament.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >