Novetats Aigües Sant Lluís

CAMPANYA CONSUM RESPONSABLE

06/06/2022

CAMPANYA CONSUM RESPONSABLE

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA PEL CONSUM RESPONSABLE DE L’AIGUA.

Des d’Aigües Sant Lluís S.L., una vegada més, emprenem una nova campanya de conscienciació ciutadana a un segment específic de grans consumidors per demanar-los la seva col·laboració activa per tal que facin un consum responsable de l’aigua potable al seu habitatge. Aquesta, se centra en el grup d’abonats on el consum mitjà dels darrers tres anys iguala i sobrepassa els 250 m3/trimestre, (2.777 litres/dia), durant els mesos de juliol, agost i setembre. Aquesta campanya consisteix en una carta personalitzada a cadascun dels seleccionats a on se’ls informa sobre el seu consum, possibles mesures a prendre per reduir-lo, informació relacionada amb diferents normatives que han entrat i entraran en vigor, afectant directament al subministrament d’aigua potable, demanant també responsabilitat individual per tal de preservar la bona salut de l’aqüífer en un escenari de dèficit pluviomètric i de canvi climàtic. Esperam que aquesta campanya tengui una bona resposta, essent avaluada passat l’estiu.