Novetats Aigües Sant Lluís

OBRA SUBSTITUCIÓ TRAM AIGUA POTABLE A BINISAFÚLLER PLATJA

25/05/2022

OBRA SUBSTITUCIÓ TRAM AIGUA POTABLE A BINISAFÚLLER PLATJA OBRA SUBSTITUCIÓ TRAM AIGUA POTABLE A BINISAFÚLLER PLATJA

OBRA: SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE XARXA D’AIGUA POTABLE A L’AVINGUDA PLATJA DE BINISAFÚLLER, A LES URBANITZACIONS DE BINISAFÚLLER PLATJA I CAP DEN FONT.

Des del passat mes de març s’ha dut a terme dins de les actuacions previstes de substitució i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable 2021, la substitució del tram de xarxa d’aigua potable a l’Avinguda Platja Binisafúller, a les urbanitzacions de Binisafúller Platja i Cap den Font.

Degut a l’antiguitat de la canonada existent, les constants avaries a la xarxa d’aquesta via i a la necessitat d’augmentar el diàmetre de la canonada en aquest tram que uneix les dues urbanitzacions. Aquestes obres han consistit en l’excavació i retirada de la canonada existent, subministrament i muntatge de 429 m.l. de canonada de PVC-O de 90 mm de diàmetre, PN-16, escomeses a connexions existents i reposició de paviment.

Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, evitant avaries constants, pèrdues per fuites, substitució de material obsolet, millora del cabal i una sectorització de la xarxa més adequada.