Novetats Aigües Sant Lluís

OBRA SUBSTITUCIÓ QUATRE HIDRANTS.

09/06/2022

OBRA SUBSTITUCIÓ QUATRE HIDRANTS. OBRA SUBSTITUCIÓ QUATRE HIDRANTS. OBRA SUBSTITUCIÓ QUATRE HIDRANTS. OBRA SUBSTITUCIÓ QUATRE HIDRANTS.

OBRA: SUBSTITUCIÓ DE QUATRE HIDRANTS A LES URBANITZACIONS DE BINIBECA NOU, S’ATALAIA I TORRET DE BAIX.

El passat mes de maig, s’ha dut a terme una nova actuació dins de les previstes dins del Pla de Renovació i Millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable i clavegueram 2022. Es tracta de la substitució de quatre hidrants contra incendis que havien quedat obsolets.

La substitució ha estat justificada pels problemes per ser accionats, uns tenien un eix romput i altres anaven molt durs. Eren hidrants que havien superat la seva vida útil i sense recanvis per a la seva reparació. Aquests han estat substituïts per uns altres models que van encastats a la vorera amb una arqueta per no molestar la circulació dels vianants i evitant que un vehicle els pugui rompre.
Aquesta actuació permet la millora en l’eficiència de la infraestructura, amb l’objectiu de garantir les necessitats en matèria contra incendis. Aquesta actuació ha estat finançada a càrrec de la partida d’inversions extraordinàries del servei.